Valitse sivu

5 PARASTA VINKKIÄ
STRATEGIAN TOIMEENPANOON
JA SEURANTAAN

5 PARASTA VINKKIÄ
STRATEGIAN
TOIMEENPANOON
JA SEURANTAAN

mennessä | tammi 21, 2021 | Artikkeli, Paavo Kytölä

Läpinäkyvyys, työntekijöiden osallistaminen ja suunnitelmallinen tavoitteiden ja tehtävien seuranta ovat strategian onnistumisen avainasioita.

1. Aloita kuvaamalla mitä ollaan tekemässä

Kuvaa strateginen suunnitelma yhteen paikkaan ja pilko suunnitelman painopistealueet (teemat/kärkihankkeet) osiksi. Perinteisimpiä teemoja ovat liikevaihtoon liittyvät tavoitteet, henkilöstön kehittäminen, kestävä kehitys jne. Kirjaa näiden painopistealueiden alle organisaation ylätason päätavoitteet, joiden avulla tavoitetilaa kohti on tarkoitus edetä.

Nyt on kasassa suuntaviivat strategian toteuttamiseksi. Jaa seuraavaksi suunnitelma pienemmäksi organisaatiosi alayksiköille (esim. myynti, HR, ICT) ja tarvittaessa vielä yksiköiden tiimitasolle asti. Miettikää kuka tai ketä ottavat vastuun näihin tavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Aikatauluttakaa toimenpiteet ja miettikää myös välitavoitteita. Näin strateginen suunnitelma konkretisoituu ja suuntaa kaikkien työn kohti yhteistä tavoitetta.

 

2. Luo säännölliset rutiinit ja aikataulut

Perinteisesti organisaatioissa on totuttu tarkastamaan talousluvut vähintään kerran kuukaudessa. Samaa aikasykliä kannattaa hyödyntää myös toimeenpanon seurantaan, jolloin euromääriin, henkilötyövuosiin ja budjetteihin heijastuvien lukujen syy-seuraussuhteet ovat helpommin havaittavissa. Eritystilanteissa kuukausikin on pitkä aika ja tilanteen vaatiessa sykliä kannattaa tihentää strategian suunnan uudelleen ohjaamiseksi.

Sopikaa ainakin: kuinka usein edistymistä seurataan, ketkä kokouksiin osallistuvat (mahdollistakaa myös etäosallistuminen), missä järjestyksessä asiat käydään läpi ja miten seurantaa toteutetaan alayksiköissä niiden omilta osin. (esim. myynnin kuukausikokouksissa). Helpoiten lähdet organisaatiosi kanssa liikkeelle tällä työkäytännöllä.

 

3. Selkeä viestintä

Strategian viestimisessä kannattaa panostaa selkeyteen. Testaa strategiasia työntekijöilläsi – jos he eivät heti käsitä strategian viestiä on sanamuotoja syytä miettiä uudelleen. Tarvittaessa voi kääntyä viestinnän ammattilaisen puoleen, tärkeää on, että jokainen ymmärtää strategian.

Varmista myös, että strategian runko ja edistymä ovat kaikkien strategian toteutukseen osallistuvien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä sitouttaa myös työntekijöitä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden puolesta, niiden ollessa läpinäkyviä.

Luokaa yhteiset pelisäännöt ja rutiinit toimeenpanon edistymisen päivittämiseen. Varmistakaa myös, että puhutte aina samoista asioista, aidoista ettekä aidanseipäistä. Kannattaa kerrata strategian sanasto ja määritelmät.

 

4. Oikeat mittarit

Strategian toimeenpano ei ole kilpailu eri osastojen ja työntekijöiden välillä. Sen tavoite on mitata strategiasuunnitelmien toteutumista ja aikataulua.

Tavoitteet tulisi asettaa ennen mittareita. Näin ollen tavoiteotsikot antavat vihjeen mittareiden valinnalle: mikä on status jota tavoittelemme? Kuvaako sen toteutumista parhaiten kenties prosenttiluku, euromäärä, yksinkertainen kyllä-ei vaihtoehto vai riittääkö johdolle kenties tieto siitä, että hanke etenee aikataulussa.

Kun mittarit on asetettu, tarvitaan enää tekoja mittareiden takana. Työ on siis melkein puoliksi tehty. Täältä voit lukea halutessasi lisää mittareista.

 

5. Palkitseminen

Juhlikaa yhdessä pienempiä ja suurempia voittoja strategian edistyessä suunnitelmallisesti. Jos organisaatiossanne on käytössä suoritusperusteisia bonuksia tai muita palkanlisiä, tarkistakaa, että ne ovat linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa.

Rahalliset kannustimet ohjaavat ihmisiä usein vahviten. Tavoitteiden seurantaa hyödyntämällä voitte tehdä myös läpinäkyväksi urapolkujen rakentamisen: ”Kun onnistumme näissä asioissa tällä sektorilla tarvitsemme uuden rekryn uuteen positioon.”

Kaiken palkitsemisen ei kuitenkaan tarvitse olla välttämättä rahallista. Voitte myös sopia henkilöstön tyky-päivistä, teatterireissusta tai yhteisistä liikunta-aktiviteeteista, kun päästään yhdessä tavoitteeseen.

Mikäli aihe kiinnostaa enemmän voit syventyä LATO:n hallituksen Juho Lipsasen ajatuksiin aiheesta tältä videolta. Voit myös ladata käyttöönne kattavan e-kirjan strategian toimeenpanon johtamisesta.

Tämä on DigiExpertin kirjoittama julkaisu

Vain valtuutetut DigiExpertit voivat julkaista tekstejään alustallamme.

Jos sinulla on kysyttävää, tarvitset henkilökohtaista apua tämän viestin aiheesta tai aiheeseen liittyvistä aiheista, ota rohkeasti yhteyttä DigiExpertiin.

Ansgar Frankenberg

Paavo Kytölä

LATO Leadership Automation Tools Ltd

🇫🇮 🇬🇧

Strategian suunnittelu, -toteutus ja -jalkautus, SaaS, digitalisaatio ja analytiikka

LATO on ohjelmistotyökalu strategian suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin kaiken kokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

DigiExpertti-profiili >>